Εφαρμογή του συντάγματος και όχι με το έτσι θέλω !!!