Ανακοινώσεις

Ο πιο "Φτωχός" Πρόεδρος του Κόσμου

Ένα λεπτό σοφίας από τον πιο "Φτωχό" Πρόεδρο του Κόσμου